Παρουσίαση του προγράμματος «Τραγουδώντας και χορεύοντας με τον Ήλιο και το Φεγγάρι»

στο 6 Ιουνίου, 2015

Το πολιτιστικό πρόγραμμα  «Τραγουδώντας και χορεύοντας με τον  Ήλιο και το Φεγγάρι», υλοποιήθηκε στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων  με τη συμμετοχή όλου του μαθητικού δυναμικού του σχολείου, κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμήνου την τρέχουσα σχολική χρονιά. Η προετοιμασία έγινε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής και για τη χορωδία του σχολείου, κατά τη διάρκεια της 2ωρης προετοιμασίας που είχε στη διάθεσή της ανά εβδομάδα.

 Ως στόχοι του προγράμματος τέθηκαν

Σε επίπεδο γνώσεων:

→ η απόκτηση βασικών γνώσεων που σχετίζονται με το ηλιακό μας σύστημα

→ η γνωριμία με στοιχεία της Ελληνικής Λαϊκής Παράδοσης, όπως τη λαογραφία, τη μυθολογία, ήθη και έθιμα, παροιμίες και γνωμικά

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

→ η ανάπτυξη της ικανότητας αναζήτησης, αξιοποίησης και αξιολόγησης σχετικών βιβλιογραφικών πηγών

→ η καλλιέργεια των στοιχείων του ρυθμού, της κίνησης, της μουσικής και του τραγουδιού

→ η ενεργός συμμετοχή σε ρυθμικές, αθλητικές, χορευτικές και μουσικές  δραστηριότητες

Σε επίπεδο στάσεων:

→ η κατανόηση της σημασίας του Ήλιου ως πηγής  Ζωής

→ η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα

→ η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης μέσα από το χορό, τη κίνηση και το τραγούδι

→ η ανάπτυξη της ομαδικότητας, της συμμετοχικότητας, της αλληλοβοήθειας.

 

Advertisements