Γαλλικά ή Γερμανικά;

στο 5 Ιουνίου, 2015

Για ενημέρωση των γονέων – κηδεμόνων ως προς την επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας που θα διδαχτούν οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης κατά το σχολικό έτος 2015-2016

ΓΑΛΛΙΚΑ;;;

γαλλικα 1

γαλλικα 2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ;;;

γερμανικα 1

Advertisements