Διαδικασία εγγραφής μαθητών, μαθητριών που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2015-2016 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού

στο 20 Μαΐου, 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2015-16

Advertisements